Σύμβαση αορίστου
Santiago (Santiago Metropolitan), Santiago Metropolitan
Sales
Full - Time
01-Dec-2023

“Ser parte de L´Oréal Chile es estar comprometidos con la Diversidad, Equidad & Inclusión en sus infinitas formas de belleza, personalidades, culturas, etnias, origen, identidad, religión, edad y discapacidad”. 

Actualmente nos encontramos en búsqueda de un(a) Key Account Manager Walmart para la División de Productos de Gran Público, con experiencia de 2 a 5 años en posiciones similares.

El rol estratégico del cargo consiste en liderar la relación con el cliente externo Walmart e interlocutores internos (marketing, trade marketing, supply chain, comercial, entre otros) asegurando la eficiencia de los procesos y recursos alineados al cumplimiento de los objetivos comerciales y de las marcas de la división de manera sustentable en el tiempo. 

 

Responsabilidades Claves & Funciones:

Diseñar e implementar un plan de negocio gestionado transversalmente en todas las categorías con foco en el cliente detectando oportunidades de innovación que sitúen a la compañía como líder en el mercado.

Construcción del master plan y forecast de venta, implementando mejoras alineadas a los objetivos de la compañia. 

Administrar y gestionar el presupuesto asignado de manera eficiente.

Aterrizar la estrategia de la compañía a las necesidades de los clientes (surtido, planograma, lanzamientos, prioridades, etc.) 

Analizar la información de Nielsen y el Sell Out de nuestras marcas/categorías/zonas e identificar oportunidades de negocio para generar planes de acción

 

 

Requisitos:

Experiencia en cargos similares de 2 años a 5 años aproximadamente. 

 

¿Qué esperas para ser parte de L´Oréal Chile? 

Haz click en el siguiente enlace si quieres saber más sobre L´Oréal Chile: https://www.loreal.com/es-cl/chile/  

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.