Σύμβαση αορίστου
Prague, Praha
Marketing
Full - Time
28-Jun-2024

L’Oréal CZ/HU/SK with its regional HQ in Prague is a fast-growing company with a strong position on the beauty market in all three countries. 


(Junior) Trade Marketing Manager CZ/SK 


L’Oréal and its consumer product division are looking for a new team member to take over responsibility for trade marketing activities for our product portfolio within our region Czech and Slovak Republic. If you are experienced in trade marketing, you have passion for cosmetics and you are ready to manage sa mall team, read further, this is the right career for you! 


As a Trade Marketing Manager CZ/SK you will:

 • develop and implement retail marketing strategy to contribute towards brand growth targets and cross-category business objectives 
 • lead the translation and execution of the marketing strategy into impactful retailer programmes, respecting and tracking budget and commercial targets 
 • contribute with field intelligence to define brand-specific activity programmes with marketing and commercial departments 
 • lead the creation of POS material answering the marketing plan needs 
 • implement, monitor and improve processes to link all marketing activities with the activities of the commercial team 
 • ensure development of expertise and know-how and support organisation changes 


You are our new Trade Marketing Manager CZ/SK, if you have:

 • University degree 
 • professional experience in trade marketing, sales or marketing 
 • native- level knowledge of Czech or Slovak language 
 • communicative knowledge of English language 
 • responsible, punctual and organized approach 
 • open-minded and flexible personality 


If you wanna upgrade your career with us and join the key player in the market, where dreams come true, we are already looking forward to your application! 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.