Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Düsseldorf
Human Resources
Full - Time
22-Dec-2019
Für unsere Kollegen in den Corporate Functions steht die Unterstützung unserer vier Divisionen Apothekenkosmetik, Professionelle Produkte, Consumer Products und Luxus im Fokus. In divisionsübergreifender Zusammenarbeit helfen wir dabei alle 34 Marken in Deutschland bestmöglich voranzubringen und unser Business in Beauty Tech jeden Tag erfolgreicher zu machen. 

 Im Einzelnen:


 • Betreuung des Themas Personalkostencontrolling für alle Divisionen der L’Oréal Deutschland GmbH  inkl. Budget- und Trenderstellung und deren Verfolgung in SAP-basierten HR-Tools
 • Absprache mit Geschäftsführung und HR Direktoren bezüglich der Parametrierung von zukünftigen Szenarien 
 • Beratung von Geschäftsführung und HR Direktoren und Vorgesetzten zur Personalkostenplanung
 • Optimierungsvorschläge vorhandener Prozesse und Verfolgung der Umsetzung und Sicherstellung, dass die Gruppenregeln (Management Standards, Internal Control) eingehalten werden

WAS SIE MITBRINGEN

 • erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, HR oder Controlling

 • Berufserfahrung im Controlling 

 • Kenntnisse in SAP und MS Office Paket insb. Excel 

 • Analytisches und konzeptionelles Denkvermögen, Zahlenverständnis

 • ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sowie Lösungsorientierung

 • Flexibilität, Eigeninitiative und Routine in selbstständigem sowie sorgfältigem Arbeiten

 • sicheres Auftreten, Mut zu Entscheidungen und Kommunikationsstärke

 • Gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Programmen

 • gute Englischkenntnisse


Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!


Bewerbungen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten werden bevorzugt.