Σύμβαση αορίστου
Prague, Praha
Marketing
Full - Time
05-Feb-2024

L’Oréal CZ/HU/SK with its regional HQ in Prague is a fast-growing company with a strong position on the beauty market in all these countries. 

Are you interested in 

 • Luxury segment? 
 • Trade marketing support of iconic beauty brands? 
 • Dynamic fast-growing business? 


L’Oréal and is currently looking for a new team member to take over responsibilities of (Junior) Brand Activation Manager OFFLINE AND ONLINE in our Luxury Division. 


YOU WILL: 

 • Work on luxury beauty brands fragrance and make-up 360 campaigns ensuring the trade visibility for both offline and online channels for various luxury perfumeries and e-retailers. 
 • Execute given trade marketing strategy per client, both offline and online for Czech and Slovakian markets with the lead of Senior Brand Activation Manager.  
 • Be in touch everyday with POS and graphic agencies to produce best in class POS decoration and online assets according to yearly plan, with respecting luxury brands international guidelines and given budget.  
 • Lead the creation/implementation of permanent and temporary POS materials answering the marketing plan needs.  
 • Be responsible for brands excellent permanent appearances in instore, brand furnitures, perfumery shelves, e-retailer online sites and webshop.  
 • Be responsible for brands gifting and generosity plans with budget consciousness and select the relevant brand tools regards animation objectives and consumer targets. Ensure the administration process of gifts, samples, other brand tools reaching the selected partners.  
 • Work in strong collaboration with the brands Brand Activation team via the 3 markets and with the brands Product Manager and Engagement Manager to ensure best in class 360 campaigns.  
 • Collaborate with several departments of Luxe division: Sales, Retail Design, Logistic and Field teams to ensure smooth execution of brand campaigns.  
 • Plan and execute brands instore and shopping mall occasional special promo events and activities .  
 • Monitor, analize and evaluate ROI of brand trade campaigns and promo events.  
 • Be responsible of POS and gifting budget, purchase order creation and administration behind. 

 

YOU ARE/HAVE: 

 • University degree in Marketing  
 • Min. 1 year of professional experience in trade marketing 
 • Czech or Slovak speaker, fluent in English is a must 
 • Advanced in Excel 
 • Basic usage of graphic designer tools being an advantage 
 • Sensitivity to Luxury environment and brands, Fashion, Trends 
 • Budget-conscious 
 • Great communication and presentation skills 
 • Proactive approach to make plans happen with excellent execution and detail orientation 
 • Good in administration and handling recurring operational tasks 
 • Consumer-oriented approach (curious aboutconsumer purchase journey) 

 

YOU WILL HAVE: 

 • Empowering professional experience from one of the biggest FMCG companies in the world 
 • Great salary and benefits (paid holidays, multisport card, benefit card, discount on our products and meal tickets and much more) 
 • Flexible working hours 
 • International and modern working environment 
 • Friendly, motivated and experienced team 
 • Career development plan and international opportunities 

If you want to upgrade your career and join the key player in the market, we are already looking forward to your application! 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.