Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

New York, NY
Marketing
Full - Time
18-Feb-2021

 

Job Description Form

Section 1:  

Job Title:  Jr. Digital Designer, Digital E-Comm + Social Content (PPD US/DMIs)  

FLSA:  Exempt  

Function:  Creative (DMI) 

Supervisor Title: Director - Art 

Location:  Terminal Stores - 606 W 28th Street New York, NY 10001  

 

Section 2:  Job Summary 

As a Junior Digital Designer, you’re responsible for assisting implementing the creative vision for the brand through various digital mediums always ensuring that brand identity is maintained. Responsible for assisting digital creative output of PPD US DMI brands, under the direction of the Art Director and AVP – Creative Lead. Will assist in execution of all DMI digital creative assets for E-Commerce, PPD Loyalty website, Pro-sites and Social channels across assigned brands. Working closely with the Art Director and AVP – Creative Lead, ensure all executions adhere to the established DMI brand charter.  

Section 3:  Job Requirements 

 

 • College degree (BFA, BA, or AAS) in visual arts or other creative fields preferred. High school diploma required. 

 • 2+ years creative or related field experience, preferably with beauty industry.  

 • Proven experience in creative design for global brands required 

 • Exceptional knowledge of all social media channels and content that performs best within each required. This includes understanding of metrics and performance measures 

 • Experience in creating a consistent and comprehensive brand expression across multiple digital platforms required. Experience in print, retail and other mediums is a plus.  

 • Proficiency in Adobe Creative suite (MAC-based) 

 • Able to assist set up and photograph in a studio environment (equipment not required) 

 • Exceptional craftsmanship skills and attention to detail 

 • Ability to work independently, problem solve and multi-task 

 • Excellent written/oral communication skills 

 • Strong interpersonal and communication skills required to effectively manage relationships with diverse internal and external contacts 

 • Strong organizational and project management skills 

 • Strong execution, leadership and consensus building/decision making skills.   

 • Computer literacy on Windows, iOS, MS Word, PowerPoint and Excel.   

 • Language skills a plus. 

 • Thorough knowledge of the creative process, including practical implementation, in order to effectively gauge workloads and deadline expectations. 

 • Ability to articulate clear business direction and strategies; to motivate and inspire creative team. Also, to liaise between different departments, participate in senior level management discussions and facilitate the creative process at all levels. 

 • Knowledge of the fashion and beauty business preferred 

 • Previous experience assisting creating assets for E-Commerce and Social channels a plus  

 

Section 4:  Judgment and Decision Making 

 

This position requires limited supervision. An ideal candidate will work autonomously to complete projects and assignments as well as work cross functionally to achieve short and long-term brand objectives.   

 

Section 5: Essential Physical Requirements 

 

Office based role with long periods of sitting and computer work. Minimal physical activities, lifting up to 25lbs. required occasionally. Travel required up to 25% as well. 

 

 

Section 6:  Financial Scope  

 

Annual Budget Responsibility:  $ 

Annual Revenue Responsibility:  $  

 

 

Section 7:  Required Competencies: 

 

Competencies 

 1. Innovator 

 • Puts the consumer as the central focus 

 • Challenges the status quo and strives for excellence 

 • Innovates beyond the product 

 • Seizes what is just starting and opens new ventures 

 1. Strategist 

 • Builds a shared vision and strategic frame 

 • Creates strategic scenarios for growth 

 • Leads transformation by aligning organization and human capabilities 

 • Demonstrates sound-judgement in decision-making 

 1. Entrepreneur 

 • Takes accountability with courage and transparency 

 • Builds and manages a consumer/customer centric organization 

 • Gives space for initiatives and enables teams to take risks 

 • Delivers with  integrity both sustainable and short term results 

 1. Integrator 

 • Fosters a climate of trust and constructive confrontation 

 • Develops collective performance of the team 

 • Enhances transversal co-operation 

 • Actively networks for effective stakeholder management 

5.  People Developer 

 • Treats all individuals in a respectful and consistent manner 

 • Leverages diversity 

 • Stimulates learning 

 • Empowers and develops individuals to contribute to their best 

 

 We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status.

If you require a reasonable accommodation to complete an application for a recognized disability under applicable law, please email USApplicationAccommodation@support.lorealusa.com. Please note this email will only respond to specific requests for assistance completing the application as a request for accommodation for a disability. All others will not be considered.