Σύμβαση αορίστου
Xochimilco, Mexico City
Manufacturing
Full - Time
31-Oct-2023

 Cuando amasas tu trabajo y las personas con las que trabajas, suceden cosas increíbles.

¡Únete a la empresa número uno de Beautytech y construyamos juntos el futuro de L'Oréal!

Como puro jugador, L'Oréal tiene la intención de ofrecer el producto adecuado al consumidor adecuado, a través de diferentes caminos. Ya sea que desees comprar sus productos de belleza en supermercados, farmacias, peluquerías, perfumerías o incluso en línea, L'Oréal tiene una variada gama de productos para ofrecerle.

Antes de empezar… ¿Cómo es nuestro proceso de selección?

1° / Después de aplicar a la oferta completando la información de su CV

2° / Si su CV es seleccionado, se le invitará a una Entrevista Exploratoria de Reclutamiento (individual). El reclutador con el que se reunirá lo conocerá mejor, comprenderá quién es usted y cuáles son sus aspiraciones profesionales.

3° / Finalmente, si la entrevista exploratoria es positiva, ¡obtendrás una entrevista con el HRBP! Si tiene éxito, se le invitará a una entrevista con el líder de la posición.

Estamos buscando nuestro próximo:

Jefe de POLO

Experiencia:  3 a 4 años en áreas de fabricación y/o calidad

Escolaridad:  Licenciatura o Ingeniería en Química, Ingeniería Industrial o similar

Funciones principales: 

-Garantiza la idoneidad de las opciones en cuanto a diseño y equipos de llenado y embalaje sobre la base de definición del producto de acuerdo con el sistema de calidad y las restricciones de costos.
- Asesoramiento Packaging ""métier"" en diseño de packaging
- Realizar un análisis de riesgos basado en la definición del producto y teniendo en cuenta la configuración de la línea de envasado y llenado
- Definir, con el UP y el métier de embalaje, las pruebas a realizar y las muestras a tomar, sus objetivos y su escala (cantidades)
- Realiza la organización, seguimiento y apoyo necesarios para los ensayos y toma de muestras, resumiendo los resultados y sacar conclusiones.
- Construye y envía la panoplia de defectos de PF al departamento de Desarrollo
- Anticipa y evalúa los efectos de los cambios en el embalaje o equipo.

 

 

Competencias Indispensables: 

 

Técnicas:

-Manejo de SAP (básico)

-Manejo de Proyecto (Intermedio)

-Inglés (avanzado)

 

Habilidades blandas:

-Cooperación

-Agilidad

-Estratega

-Empatía

-Comunicación efectiva

 

Ubicación: L´Oréal Planta Cosbel - Xochimilco


 
No pierdas la oportunidad de conocer más del mundo de la belleza.

 “En L'Oréal estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y crecimiento para todo el talento interesado en formar parte de nuestra empresa. Estamos seguros que un ambiente de trabajo diverso en todas las áreas y niveles, incrementa la innovación y entendimiento de nuestro negocio”

 

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.