Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Tokyo
Digital
Full - Time
04-Feb-2021
Key Job Accountabilities  
・Develop and implement the global e-commerce D2C strategy
・Ensure online brand expression and visual consistency across all markets and D2C platforms
・Lead the developement of digital services and online innovations for D2C platforms (O&O) to enhance the customer experience and increase conversion rate.
・Boost the O2O customer experience by working closely with Retail teams and CRM to support the development of O&O digital services
・Upgrade brand master website with the lastest optimizations (ex: NGL) and ensure local implementation.
・Support the global e-commerce expansion by supporting local ecommerce D2C opening
・Optimize e-store operations by developing the right mecanisms and merchandising assets (dedicated e-trade calendar, convenience offers, generosity moments, etc…)
・Improve e-commerce KPIs through effective acquisition and retention strategies online such as SEO and SEM, replenishment program, etc.
・Analyze e-commerce KPIs performance and share key monthly insights with management followed by action plan.
・Collaborate with global and regional teams, and external partners, to stay up-to-date on best practices to be shared with all relevant departments

Must Have Aspects 
・Ability to manage multiple projects simultaneously
・High skills for problem solving, negotiation and business development
・In-depth knowledge of L'Oreal metier, products and brands
・Excellent knowledge of online consumer behaviors and e-business expertise
・Mastery of the competition, market trends and consumers
・Sense of beauty and fit with cosmetic industry
・Business-level English
Preferred Qualification 
・4-year experience on e-commerce
・Beauty industry and/or FMCG experience & passion for the beauty industry
・Understanding of the Chinese beauty consumer and market landscape
・Knowledge of creative software such as Adobe Photoshop & Illustrator