Σύμβαση αορίστου
Tokyo, Tokyo
Training & Education
Full - Time
10-Jan-2024

Key Job Accountabilities  主要職務            

To train shop clerks (or BA), internal staffs as well as clients, on brand related products and services                   

Develop and execute training solutions required to support the business objectives, sales targets by analyzing the business needs from the field or customers             

Create training materials and counter tools, by collaborating with the other teams by analyzing the business needs from the field or customers            

Execute or demonstrate the actual training sessions (the brand training, new product training, retraining, managers training etc.)            

Communicate well with the field or beauty advisers, to support and ensure their actual practices            

Interact effectively with other internal teams (Product, PR, MD and the brand DMI or APEC zone),            

            

Must Have Aspects 必須項目             

"Metier" (専門分野) expertise (hair, skincare and make-up, fragrances…)            

Brand and product knowledge            

Excellent knowledge of business environment and culture            

Persuasive presentation, excellent communication, and interpersonal & networking skills            

Passion for education, transfer of his her know-how and ability to engage teams            

Training delivery skills                   

PC & Microsoft Office skills            

            

Preferred Qualification 希望項目             

Hairdressor lisence            

Internal / external trainer experience            


  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.