Σύμβαση αορίστου
Tokyo, Tokyo
Supply Chain
Full - Time
22-Jan-2024


KEY JOB ACCOUNTABILITIES  

Ensure the smooth execution of the planning process in order to guarantee the availability of the product while optimizing customer service and cost and while improving the quality of stocks for YVES SAINT LAURENT Beaute and PRADA. 

 

- Build the Supply plan of the entity based on the validated sales forecasts, the co-packing plan and the stocks and supply/procurement parameters.  

- Check the logistic feasibility through the analysis of the stocks equation. And exchange with factory about the long-term issues (capacity, gap between capacity and demand)  

Determine the stock and supply parameters according to the objectives of service rate, costs and global targeted stock.  

- Manage the replenishment process through the evaluation of the shortage risks and by communicating priorities to the MSL.  

- Manage stock levels in accordance with the objectives of the country and analyze obsoletes and slow movers. Define and implement action plans.  

- Decrease shortages by the analysis of the causes, the definition of the action plans and the challenges of suppliers about the MAD dates of products which are out of stock.  

- Define and follow the Key Performance Indicators (out of stock, service rate, stock) and communicate them internally and to the MSL.  

- Build the budgeted stock according to the stock and supply parameters.  

Participate to the best practices improvement  

- For the field expert ("Local Business Owner"): Contribute to the improvement of the processes and information systems related to his/her activity and be the referent of his/her job in his/her country. Animate and train the Supply Chain community to the best practices and tools related to his/her area of expertise. 

 

People Management 

 • Manage a team of Supply planning to ensure the aforementioned objectives are met. 
 • Develop and nurture team member(s). Set target for each team member and provide necessary support and guidance to help them enhance their expertise. 

 

 

Skills/Attributes 

 • At least 35 years supply chain planning background, especially supply or production planning is strongly recommended. 
 • Strong in number; Engineer, Math or Scientific background is strongly recommended. 
 • Excellent interpersonal skill, able to communicate effective at different level of hierarchy. 
 • Excellent presentation skill and analytical skill 
 • Demonstrates initiative and innovation to generate ideas and solutions in different situations. 
 • Well balance of strategic thinking and details for execution 
 • Advanced MS Excel experience is MUST 
 • SAP experience is preferable. 
 • Business level of English 

 

 

PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCIES  

IS CONSUMER ORIENTED 

 • Fosters a demand-driven Supply Chain with service as a priority 
 • Brings added value to the customer and the consumer  

CONTROLS RISKS AND OPERATES RESPONSIBILY 

 • Masters our Quality, EHS, Finance & Supply Chain standards 
 • Integrates external regulations linked to his activity  

“MAKE IT HAPPEN” WITH OPERATIONAL EXCELLENCE AND AGILITY 

 • Optimizes information, physical & financial flows along the whole Supply Chain 
 • Uses business data for continuous improvement 
 • Improves flexibility, reactivity and reliability. 
 • Masters costs along the Supply Chain  

NURTURES THE PIONEERING SPIRIT 

 • Anticipates business activity and acts proactively 
 • Deepens the position of the Supply Chain within the business 

 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.