Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Kawasaki (Kanagawa)
Research & Innovation
Full - Time
10-Feb-2021

Engaging Question – Do you want to join us to develop the legendary skincare products for the world?

Then L'Oréal Research & Innovation might be exactly the place you have always been looking for!

For more than hundred years, L’Oréal believes that beauty needs Science. In a world now transformed by digital technology and the emergence of new scientific Domains, we are confident in our ability to turn these opportunities into major innovations, closely linked to the new consumer expectations all over the world. Science & Technology are allowing us to invent safe, trustable, sustainable & responsible beauty products and experiences that will change people’s lives. 


L’Oréal R&I has continuously invested upstream in its research with a high level of ambition. Our 3800 L'Oréal R&I people are talented and highly skilled, located in major markets, working in a cooperative way, opened to the world. 

In R&I 360, Development laboratories collaborate with marketing teams, operational teams to deliver products perfectly adapted to each brand universe, by transforming innovative technologies in a fast and agile matter.

We are looking for an entreprenarial skincare developer to onboard on this thrilling adventure!


YOU WILL...

Help create and ensure the prompt availability of quality products for businesses that are safe and effective, suitable for industrialization, in line with the brand/category innovation strategy.

 

 • Deliver products with premium performance and experience for WW/Asia
 • Collaborate with cross-functional partners (Marketing, R&I, operational teams) as a project leader to facilitate transformation of innovation
 • Ensure launch commitments are met with no compromise on quality, lead times and costs

 • MSc degree in Biochemistry, Chemistry, Physics or Biology
 • Working experience >2 years in cosmetic industry
 • Working experience in skincare product formulation is required
 • Previous experience in product development is preferred (not mandatory)
 • Good oral and written English communication skill  


YOU ARE...  

 • Excited and highly motivated for skin care development
 • Consumer-centric, keen to the demand of Asian consumers
 • Open-minded, enjoy working in a multi-cultural environment
 • Enjoy challenge, being able to demonstrate leadership for your project
 • Having capacity to quickly learn and agilely adapt