Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Tokyo
Information Systems
Full - Time
02-Apr-2020

Key Job Accountabilities  主要職務

Environment:  As an SAP SD expert in SAP systems team within IT organization.

Major Partners: Japan business unit, Other local Japan IT teams, Global/APAC SAP teams.

Major Responsibilities:

Manage system service of SAP SD Module/EDI

Drive or support global projects roll-out to local Japan.

Drive or support Japan local projects/enhancement including configuration/minor development

Develop/maintain effective relationships and communication with internal users and/or external suppliers.

Ensure the development of expertise and know-how in his/her field of responsibility.

Must Have Aspects 必須項目

SAP SD MODULE EXPERTISE

Good knowledge of SAP SD Module: capable to design system solutions based on business requirement

Capable to perform SAP configuration in areas : Sales Order Processing / Pricing / Contracts / Variant Configuration / Revenue Recognition / Billing / Returns / Rebates

Capability to read ABAP programming and do minor development is preferable.

Capable to solve technical issue independently.

COMMUNICATION SKILLS

Business level English/Japanese

Logical and structured communication

Interpersonal skills: capable to properly communicate with business/IT partners internally and externally

Vendor management communication skills

AS A PROACTIVE BUSINESS PARTNER

Have basic business knowledge in supply chain and logistics area.

Willing to learn/understand business

Business/Process Oriented mindset

Preferred Qualification 希望項目

5 years or above experience in SAP SD module, mainly in project mode

Project Management Qualification (PMP /PRINCE2)

Good Problem solver/process improver

Experience in business company and consulting company