Σύμβαση αορίστου
Kawasaki (Kanagawa), Kanagawa
Tech
Full - Time
08-May-2023

Job title: IT Application Specialist


For more than hundred years, L’Oréal believes that beauty needs Science. In a world now transformed by digital technology and the emergence of new scientific Domains, we are confident in our ability to turn these opportunities into major innovations, closely linked to the new consumer expectations all over the world. Science & Technology are allowing us to invent safe, trustable, sustainable & responsible beauty products and experiences that will change people’s lives. 


 L’Oréal R&I has continuously invested upstream in its research with a high level of ambition. Our 3800 L'Oréal R&I people are talented and highly skilled, located in major markets, working in a cooperative way, opened to the world. 


This role will be based in the Kawasaki R&I Center.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


We are looking for an experienced Application Specialist with a strong background in SQL database management, programming, and vendor management. The ideal candidate will have a proven track record in Java, C/C# programming languages. Experience with Microsoft Power Platform and Google Cloud Platform (GCP) is a plus. Excellent communication skills in both Japanese and English (business level) is required for this role, as well as the ability to work well in a team environment. 


Key Responsibilities :  • Manage and maintain databases, including optimization, and troubleshooting.
 • Design, develop, and deploy applications using Java, C/C#, and Microsoft Power Platform.
 • Propose solutions, design and implement new functions in alignment with the business needs.
 • Work closely with vendors to evaluate, select, and implement new software applications following best practices and policy.
 • Work closely with global team to deploy global solution and lead successful deployment in Japan.
 • Provide technical support and training to end-users, including troubleshooting and problem resolution.
 • Collaborate with cross-functional teams to gather and document business requirements.
 • Maintain documentation and perform code reviews to ensure code quality and compliance.
 • Keep up-to-date with emerging technologies and trends to recommend process improvements and innovative solutions.

You have…


 • Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology or related field.
 • 3+ years of experience in database management, application development, and vendor management.
 • Strong experience in programming languages such as Java, C/C#.
 • Familiarity with Microsoft Power Platform and Google Cloud Platform (GCP) is a plus.
 • Excellent communication skills in both Japanese and English (business level).
 • Proven ability to work effectively in a team environment.
 • Experience working in a multinational company is preferred.
 • Strong problem-solving and analytical skills.
 • Flexibility and willingness to help others out is important.
 • Experience participating in globally and locally driven IT Projects (regardless of role).
 • Native level Japanese langualge in addition to the business level of English


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.