Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Tokyo
Marketing
Full - Time
17-Feb-2021
Key Job Accountabilities 
・To define the local brand strategy in the local market in line with the international brand positioning; contribute to growth by driving new product launches and pillar products
・Oversee and guide brand development, manage portfolio priorities
・Listen to and develop a deep understanding of local consumers and generate new insights
・Monitor local trends and feed back findings to headquarter to ensure the portfolio of new product development
・Take ownership of international launches and create the right angle of attack for success in the local market. Ownership and responsibility for supervising the entire process
・Manage the budget and the financial implications of forecasts
・Lead local adaptation of advertising materials; influence media and promotion recommendations
・Mobilize other departments to support marketing strategies and action plans
・Recruit, develop and manage team. Ensure development of expertise and know-how in marketing
Must Have Aspects 
・Marketing experience at least more than 5 years
・People management experience, with leadership
・In-depth product knowledge and brand business know-how
・Knowledge of local retail dynamics and environment
・Financial knowledge (P&L, expansion analysis, sales forecasts)
・Advertising and media planning knowledge
・Research and market data analysis
・Business level to fluent English
Preferred Qualification 
・Experience in professional beauty industry, especially in haircare category
・Premium/Luxury brand management experience