Σύμβαση αορίστου
Kawasaki (Kanagawa), Kanagawa
Finance
Full - Time
28-Dec-2023

L’Oréal Research & Innovation (R&I) has continuously invested upstream in its research with a high level of ambition. Our 4 100 L'Oréal R&I people are talented and highly skilled, located in major markets, working in a cooperative way, open to the world.

 

In the department of Finance, we are looking for a DA (Domain Application) controller who wants to grow within the organization as a professional, to work and collaborate with various stakeholders at Research & Innovation Japan. 

 

Type of contract : Permanent 

Location :  Kanagawa, Japan 

 

As a controller, your main responsibilities are (but not limited to): 

 

 • Translate business strategies and priorities into budget upon discussion with broad stakeholders including Japan management team & researchers, global controllers, etc
 • Monitor spending progress, give alert for any landing risks, and raise possible solutions to budget owners and controlling head
 • Play a leading role in reviewing project portfolio with Japan management team to ensure alignment with R&I strategy and help drive decision on projects.  Project portfolio analysis to focus on resource monitoring (e.g. number of projects, lab workload, etc.), resource optimization (e.g. turnover analysis, abandoned projects, etc.) and operational efficiency (e.g. time spent per project)
 • Build capability of Japan R&I organization on accounting, budget management and internal controls via trainings and daily interactions
 • Regularly conduct analysis to improve process and to identify cost optimization opportunities
 • Build best practice to simplify the work, streamlining processes, and minimizing workload to achieve greater efficiency

 

You may be involved in R&I Japan transversal projects 

 

To succeed in this position, you have : 

 

 • Skills such as ERP, excel, PowerPoint, BI Tool, ability to manage and analyze data, project management
 • Strong communication skill in both verbal and writing. Simple and logical communication to collaborate well with Scientists
 • Effective presentation skills for delivering correct messages. Strong analytical skills for data interpretation and insights
 • Strong Japanese and English communication skill in both verbal and writing
 • University BA. Finance, commercial FP&A background, Internal Controls, Audit, Accounting 
 • Experience in international environment is preferable
 • Growth mindset and able to drive own career path inside LOREAL.

 

You are :

 

 • FP&A profile with budget management experience over 5 years and good accounting knowledge 
 • Self-starter who can work proactively but be able to engage line manager to agree on priorities and directions at the right frequency
 • The highly collaborative team player who is eager to contribute to the team
 • Capable of effectively managing stakeholders, including not only internal customers in Japan R&I, but also global stakeholders
 • Has curiosity on industry, activity in R&I, collaboration with internal/external parties
 • Has change leadership and enjoys it. Challenge the status quo and be proactive in seeking what to be improved and come up with own proposals to discuss with line manager
 • Resilient and flexible. Be able to take objective view and manage push backs and confrontation from counterparts
 • Be accountable on deliverables. Make follow up with counterparts as needed

 

If you identify yourself in this position, please apply by uploading your resume in PDF

 

The L'Oréal Group is convinced that difference is a deep source of wealth, that allows everyone to grow, to challenge themselves and to go further. We strongly encourage everyone to always dare and never censor themselves. Skills can always be learnt. We will be delighted to exchange with you! 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.