Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Tokyo
Digital
Full - Time
28-Jan-2021
Key Job Accountabilities 
1. DIGITAL CONTENTS PLANNING: 25%

・Collaborate with the business unit manager and product managers to develop a strategized, 
  up-to-market trend, consumer-centric, disruptive contents plan.
・Present and align with the zone and countries on a regular basis 
 KPI: Quality of proposal, strategy, market insight, alignment with partners

2. 2020-2021 DIGITAL CONTENTS PRODUCTION FOLLOWING DRIVE TIMINGS: 50%
・Produce contents with project managers, digital agency, equancy, aligned with the big idea   
 communication, strategized with clear content strategy along consumer journey, consistent to  
 brand’s aesthetics and quality
 KPI: Feedback from countries and zone on factual and qualitative basis, MAD of contents"

3. MARKET UNDERSTANDING AND SYNTHESIS: 10%
・KPI: Liaise proactively with HQ, relevant agencies and blogs to report interesting digital trends and 
 promote disruptive, relevant content and format for the contents development "

Must Have Aspects 
・digital contents creation
・digital communication
Preferred Qualification 
・digital active (SNS etc)
・trend forward
・makeup lovers
・luxe sensitivity
・other general qualification: high communication skills