Σύμβαση αορίστου
Xochimilco, Mexico City
Manufacturing
Full - Time
01-Jul-2024


Durante más de un siglo, L'Oréal ha dedicado su energía, innovación y excelencia científica únicamente a un negocio: la belleza. Nuestro objetivo es ofrecer a todas y cada una de las personas en todo el mundo lo mejor de la belleza en términos de calidad, eficacia, seguridad, sinceridad y responsabilidad para satisfacer todas las necesidades y deseos de belleza en su infinita diversidad.

 

Antes de empezar… ¿Cómo es nuestro proceso de contratación?

 

1°/ Después de aplicar a la oferta completando los datos de tu CV.

2°/ Si su CV es seleccionado, será invitado a una Entrevista Exploratoria de Reclutamiento (individual). El reclutador con el que te reunirás te conocerá mejor, comprenderá quién eres y cuáles son tus aspiraciones profesionales.

3°/ Finalmente, si la entrevista exploratoria es positiva, ¡obtendrás una entrevista con el HRBP y el Hiring Manager!

 

Un día en la vida: 

 

Como    Jefe de mejora continua  debes estar motivado, proactivo y capaz de trabajar por iniciativa propia. Tus responsabilidades serán:
  

 • - Liderar la implementación de proyectos de mejora continua en la operación, con base en las metodologías de TPM, Lean Six Sigma o similares. 
 • Realizar la planeación de la estrategia de mejora continua de la planta, de acuerdo con las prioridades definidas en el plan estratégico de la planta. 
 • Liderar la gestión de proyectos colaborativos de la planta, mediante el liderazgo transversal e implementación con otras áreas de la planta de producción. 
 • Gestionar los foros para seguimiento de master plan de la planta de producción. 
 • Liderar la implementación de estrategias de Mantenimiento autónomo y planeado en la planta de producción. 
 • Construcción de presupuesto anual y definición de KPI de seguimiento 

Experiencia en:

 

 • -Operación en plantas de producción. 
 • Líneas de producción y fabricación.
 • -Áreas de producción, gestión de rutinas de rendimiento y mejora.

 


  

Quien eres: 

 

•  Ingeniería Industrial, ingeniería mecánica, mecatrónica o afín.

• Deseable 4 a 7 años en puesto similar dentro de la industria farmacéutica, cosmética o alimentaria

Competencias Indispensables:  Honestidad y ética, habilidades de comunicación y negociación. Resiliente, Analítico, Adaptación al cambio, Enfocado a Resultados y Liderazgo Transversal

 

Nosotros ofrecemos:

• Sueldo competitivo en pago catorcenal

• Lugar de trabajo: Trabajo más eficiente y agradable (Estacionamiento y Comedor)

.Prestaciones superiores a la ley

 

 

Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y estamos orgullosos de un entorno diverso. Nos encantaría saber más sobre usted como candidato y no discriminamos en el reclutamiento, contratación, capacitación, promoción u otras prácticas laborales por motivos de raza, color, religión, género, orientación sexual, origen nacional, edad, estado civil o condición de veterano. condición médica o discapacidad, o cualquier otra condición legalmente protegida

 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.