Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

BucureştiBucharest
Sales & Business Development
Full - Time
23-Sep-2020

Our new colleague will work closely with brand manager to implement the business strategy for Steampod, a professional hair tool used both by hairdressers and final consumers. You will be responsible of:

  • Market research on similar products and prepare the SWOT analysis

  • Sales forecast: estimate number of products to be sold each month

  • Activation plan:  identify the best measures to be implemented in the saloons, ecommerce and partner shops in order to reach the target

  • Paid media: identify the best channels to promote the product

  • Team collaboration: strong collaboration with sales & education teams

REQUIREMENTS:

  • Understand brand management concepts

  • Demonstrate analytical skills & sense of details

  • Enjoy working in team and you have the ability to develop strong relationships with colleagues from other departments