Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

BucureştiBucharest
Digital
Full - Time
23-Sep-2020

Our new colleague will work closely with Digital & Consumer Marketing Intelligence teams and will be responsible for:

Digital

 • Digital Tools champion: tools optimisation with global team, reports & dashboards that bring added value to division businesses.

 • Quality input from tools & advocacy for using the tools in divisions: engage colleagues around using the tools, proactively make analysis and send the input to the divisions.

 • GDPR digital tasks

 • CRM project

 • Websites: supervision for tagging + correct collection of data.

 • Corporate cross functional projects: collaborate with the digital managers cross divisions

 • Digital & CMI events and upskilling

 • Ensure an outlook among the local competitors & other industries, trends, intelligence and experimentation.

CMI

 • Reportings, especially estimations of market shares

 • Support ad-hoc Social Media Listening projects

 • Administrative tasks and in organizing market research projects

 • OneIntelligence tool (on online database of studies)

 • Identify and analyze relevant Consumer Trends 


REQUIREMENTS:

 • Strong professional written and verbal communication skills: RO&EN

 • Time management skills

 • Strong attention to details and ability to work under tight deadlines

 • Strong background in online behaviors and engagement levers.

 • Adopts rapidly new digital tools

 • Excel and Powerpoint literate

 • Analytical & data integrator – makes numbers meaningful

 • Drives, collects and analyses data

 • Acts as a strategic business partner

 • Transforms insights into actionable proposals for divisions.

 • Communicates insights with impact & clarity.

 • Collaborates effectively with Digital, CMI, Advocacy, Marketing communities.

 • Future oriented and detects new trends