Σύμβαση αορίστου
Karlsruhe, Baden-Württemberg
Finance
Full - Time
20-Mar-2024

Warum L’Oréal?

Uns treibt die Leidenschaft für Schönheit, die die Welt bewegt.

Wir sind Marktführer in Beauty und Pionier im Bereich Beauty Tech. Als Folge der sich konstant verändernden Welt, sind für uns Kosmetik und Technologie untrennbar miteinander verbunden. Gemeinsam mit unseren Konsumenten und Partnern antizipieren wir Trends und gestalten Schönheit von Morgen.

Wir leben Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Unsere Verpflichtungen bis 2030 markieren den Beginn eines radikaleren Wandels und verkörpern unsere Auffassung darüber, wie die Vision, der Zweck und die Verantwortung eines Unternehmens aussehen sollten, um den Herausforderungen der Welt zu begegnen. Unsere 88.000 Mitarbeiter in 150 Ländern transformieren unser Business, um sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten die Grenzen unseres Planeten respektieren.

Am deutschlandweit einzigen Produktionsstandort in Karlsruhe produzieren wir jährlich über 300 Millionen Consumer-Products für den europäischen Markt. Hierbei sind wir spezialisiert auf Hair & Skin Care Produkte. Dank unserer hochautomatisierten Fertigungsanlagen, autonomen Transportsystemen und dem vollautomatischen Hochregallager, gehört der Produktionsstandort zu den modernsten Fabriken der L'Oréal-Gruppe. Neben der Leidenschaft für unsere Produkte treiben uns die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit jeden Tag aufs Neue an.“

Wir suchen einen Mitarbeiter, die gemeinsam mit uns einen Unterschied machen wollen.

 

An unserem Produktionsstandort in Karlsruhe suchen wir ab sofort Internal Control Manager (m/w/d) in Vollzeit. Als Internal Control Manager (m/w/d) ist es Ihre Mission, die Effektivität und Effizienz der internen Kontrollsysteme bei L'Oréal sicherzustellen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu überwachen, um die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien, gesetzlichen Vorschriften und spezifischen Standards zu gewährleisten.

 

 

Ihre Aufgaben

 • Überwachung von Prozessen und Kontrollmechanismen im Rahmen der Vorgaben der Geschäftsführung mit dem Ziel der Verbesserung der Prozesseffizienz und eines effizienten Risikocontrollings 
 • Eigenverantwortliche interne Prüfungen in Übereinstimmungen mit Prüfungszielen und Prüfungsmethoden
 • Erstellung von Prüfungsberichten und Umsetzung von Aktionsplänen im Falle der Nichteinhaltung von Prozessen
 • Identifizierte Schwachstellen und bewerten Risiken in den Prozessen
 • Regelmäßige Kontrolle und Bewertung der Einhaltung von Richtlinien und Gesetze
 • Projekte zur Verbesserung der internen Kontrollen und Einrichtung von "Legal Compliance" 
 • Steigerung des Bewusstseins der Manager für die Internal Control Grundlagen
 • Durchführung von Informationsveranstaltungen und Schulungen für Führungskräfte bezüglich der Grundsätze der "Internal Control"

Ihr Profil

 • Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre/Wirtschaftswissenschaften (Master, Diplom oder Bachelor), mit Schwerpunkt Finanz- oder Rechnungswesen o.ä.
 • Mind. 2 Jahre Berufserfahrung in Finance/Controlling/Legal Compliance, idealerweise Erfahrung mit internen oder externen Audits
 • Sie zeichnet eine analytische, vorausschauende sowie strategische Denk- und Arbeitsweise aus
 • Sehr gute Kenntnisse der wichtigen IT-Systeme (SAP, MS Office etc.) 
 • Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französischkenntnisse sind von Vorteil
 • Selbstständige Arbeitsweise, ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und analytisches Denkvermögen sowie Verantwortungsübernahme
 • Kommunikations- und Motivationsstärke
 • Sie setzen Prioritäten; auch bei parallel zu bearbeitenden Themen arbeiten Sie ergebnisorientiert und konzentrieren sich auf das Wesentliche und sind darüber hinaus sehr gut organisiert und agieren vorausschauend
 • Engagement und Verantwortungsbewusstsein 

 

Unser Angebot

 • Eine unbefristete Arbeitsanstellung in einem krisenresistenten, wachsenden Markt mit einem umfassenden Angebot an Sozialleistungen
 • Eine attraktive und wettbewerbsorientierte Vergütung sowie ein freiwilliges Profitsharing
 • Individuelle persönliche und fachliche Weiterentwicklung, eine steile Lernkurve, starker Teamgeist und eine offene, kooperative Unternehmenskultur
 • Vielfältige, nationale und internationale Perspektiven

 

 

Vielfalt & Inklusion
  

 
L’Oréal ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit, Vielfalt und Integration am Arbeitsplatz einsetzt.  Wir unterbinden Diskriminierung und Belästigung jeglicher Art aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung, Herkunft, Behinderung, geschlechtlicher Identität oder anderen geschützten Merkmalen.

 

Bewerben Sie sich online unter https://careers.loreal.com ! Wir freuen uns auf Sie!

 

 

 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.