Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

BucureştiBucharest
Sales & Business Development
Full - Time
23-Sep-2020
Our new colleague works closely with medical relations director and under his guidance he/she will:
  • create the concept & produce with local partners the pedagogical materials for medical representatives team's visits
  • adapt and verify the materials developed by international teams for medical representatives team's visits
  • facilitate punctual presentations in the national meetings
  • be responsible of administrative part for diverse actions that medical team engage
  • make sure that the medical visits are well organized and according to division priorities 
  • collaborate closely with digital & marketing teams

REQUIREMENTS
  • young graduate or master student
  • fluent in English
  • open minded, passionate, curious, proactive