Σύμβαση αορίστου
Xochimilco, Mexico City
Others
Full - Time
18-Sep-2023

 Cuando amasas tu trabajo y las personas con las que trabajas, suceden cosas increíbles.

¡Únete a la empresa número uno de Beautytech y construyamos juntos el futuro de L'Oréal!

Como  puro jugador,  L'Oréal tiene la intención de ofrecer el producto adecuado al consumidor adecuado, a través de diferentes caminos.  Ya sea que desees comprar sus productos de belleza en supermercados, farmacias, peluquerías, perfumerías o incluso en línea, L'Oréal tiene una variada gama de productos para ofrecerle.

Antes de empezar… ¿Cómo es nuestro proceso de selección?

1° / Después de aplicar a la oferta completando la información de su CV

2° / Si su CV es seleccionado, se le invitará a una Entrevista Exploratoria de Reclutamiento (individual).  El reclutador con el que se reunirá lo conocerá mejor, comprenderá quién es usted y cuáles son sus aspiraciones profesionales.

3° / Finalmente, si la entrevista exploratoria es positiva, ¡obtendrás una entrevista con el HRBP!  Si tiene éxito, se le invitará a una entrevista con el líder de la posición.

Estamos buscando nuestro próximo:

INGENIERO DE PROYECTOS SR.

Experiencia:   de 3 a 5 años de experiencia en puesto similar 

Escolaridad:   Ingeniería Industrial, ingeniería mecánica, mecatrónica, eléctrica, civil o afín.

Funciones principales: 

-Liderar y gestionar múltiples proyectos de ingeniería desde planeación hasta cierre (gestión de más de 10 proyectos) 

-Manejo y administración de presupuesto (Experiencia en manejo de  CAPEX >1MUSD)

-Definición técnica (desarrollo de ingenierías, DTI, concepción, etc)

-Definición y mejoras de diseño higiénico de equipos de fabricación, líneas de llenado y utilidades.

-Seguimiento a construcción y seguimiento de Gantt

-Análisis y gestión de riesgos.

-Manejo de personal a cargo

- Planificar, supervisar y dirigir investigaciones civiles/Mecánicas y actividades de diseño. 

- Gestión de proyectos, incluido el alcance, el presupuesto, el cronograma y la gestión de recursos. 

- Gestión y coordinación de equipos de proyectos, incluido el aseguramiento de la calidad técnica de los entregables. 

- Realizar y revisar análisis de ingeniería general.

- Redactar informes técnicos y propuestas. 

- Reconocer e iniciar oportunidades de desarrollo empresarial. 

- Liderar y/o asistir con la coordinación, desarrollo y producción, coordinación de capacidades productivas, pruebas de calidad, arranques de líneas, comisionamiento, etc. 

 

Competencias Indispensables: 

 

Técnicas:

-Conocimientos de metodologías SMED,KANBAN,PDCA,FMECA

-Conocimiento de estándares de higiene y buenas prácticas de fabricación (BMP´s)

-Conocimientos de ingeniería de áreas de utilidades, skids de fabricación y líneas de llenado. 

-Manejo de SAP (intermedio)

-Manejo de Autocad (Intermedio) 

-Manejo de Proyecto (Intermedio)

-Inglés (intermedio)

 

Habilidades blandas:

-Resiliente

-Analítico

-Organizado

-Adaptación al cambio

-Ágil

-Negociación

-Buena comunicación y trabajo en equipo con stakeholders 

 

Ubicación: L´Oréal Planta Cosbel - Xochimilco


 
No pierdas la oportunidad de conocer más del mundo de la belleza.

 “En L'Oréal estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y crecimiento para todo el talento interesado en formar parte de nuestra empresa.  Estamos seguros que un ambiente de trabajo diverso en todas las áreas y niveles, incrementa la innovación y entendimiento de nuestro negocio”

 

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.