Σύμβαση αορίστου
Xochimilco, Mexico City
Manufacturing
Full - Time
31-Oct-2023

Cuando amasas tu trabajo y las personas con las que trabajas, suceden cosas increíbles.

¡Únete a la empresa número uno de Beautytech y construyamos juntos el futuro de L'Oréal!

Como  puro jugador,  L'Oréal tiene la intención de ofrecer el producto adecuado al consumidor adecuado, a través de diferentes caminos. Ya sea que desees comprar sus productos de belleza en supermercados, farmacias, peluquerías, perfumerías o incluso en línea, L'Oréal tiene una variada gama de productos para ofrecerle.

Antes de empezar… ¿Cómo es nuestro proceso de selección?

1° / Después de aplicar a la oferta completando la información de su CV

2° / Si su CV es seleccionado, se le invitará a una Entrevista Exploratoria de Reclutamiento (individual). El reclutador con el que se reunirá lo conocerá mejor, comprenderá quién es usted y cuáles son sus aspiraciones profesionales.

3° / Finalmente, si la entrevista exploratoria es positiva, ¡obtendrás una entrevista con el HRBP! Si tiene éxito, se le invitará a una entrevista con el líder de la posición.

Estamos buscando nuestro próximo:

INGENIERO DE PRODUCTIVIDAD

Experiencia:   de 2 a 5 años de experiencia en puesto similar 

Escolaridad:   Licenciatura o ingeniería en mecánica, industrial o afines

Funciones principales: 

  • Llevar a cabo el análisis de pérdidas con los principales indicadores de planta (eficiencia / Mermas / eficacia) generando acciones a corto y mediano plazo, garantizando su seguimiento y ejecución, así como el cumplimiento de los estándares básicos operativos y la gestión del personal operativo y mecánico para alcanzar dichos objetivos.

Competencias Indispensables:   Capacidad de análisis, trabajo estratégico, tolerancia al trabajo bajo presión y la frustración, honestidad y ética. Habilidades de liderazgo y comunicación efectiva. Agilidad de aprendizaje y análisis. Innovador, estratega y emprendedor.

El deberá tener capacidad de expresión y habilidades de presentación a niveles directivos, así como el entendimiento y manejo de un lenguaje técnico y conocimiento de herramientas de análisis y de lean Manufacturing (5w´+1H / 5Why / Chronoanalisis / Matrices de priorización / SMED )

Ubicación: L´Oréal Planta Cosbel - Xochimilco


 
No pierdas la oportunidad de conocer más del mundo de la belleza.

 “En L'Oréal estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y crecimiento para todo el talento interesado en formar parte de nuestra empresa. Estamos seguros que un ambiente de trabajo diverso en todas las áreas y niveles, incrementa la innovación y entendimiento de nuestro negocio”

 

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.