Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Mexico CityMexico City
Operations
Full - Time
23-Dec-2020

We believe Beauty can change lives. We are L'Oréal Group

Would you like to be part of a leading company in the field of cosmetics and beauty at an international level, present in more than 130 countries, which has more than 31 international brands and is also concerned with the development of its human capital?

In this time of social distancing, making connections is more important than ever before. We invite you to join our Talent Community and engage with us to learn about our company, culture, and future careers. While you may not find a specific role that's right for you now, we encourage you to join our network today as we look toward the future.

Now we are looking for our next:

Productivity Engineer

Join us if you are:

ü  Analytical, innovative and strategic thinker, if you feel passionate about continuous learning.

What you will do:

Guarantee the result of direct cost of the plant, guarantee the result of efficiency, effectiveness and wastage. Management of safety and quality projects on assigned lines (reduction of quality incidents and safety accidents) Increase in line speed and reduction of lines waiting and dead times.

The perfect candidate [Competencies]:

ü  People skills

ü  Continuous Improvement expertise

ü  Strategic vision

Education:
Chemical Industrial Engineer or related

 Languages:

·       English

"At L’Oréal we are committed to equal opportunities and growth for all the talent interested in joining our company. We are sure that a diverse work environment in all areas and levels increases innovation and understanding of our business”

To meet L´Oréal´s amazing world, follow us

Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram / YouTube