Σύμβαση αορίστου
Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes
Supply Chain
Full - Time
28-May-2024

Missions principales :

 •    Gérer des projets Supply Chain de CAP
Coordonner les différents projets de transferts en relation avec les autres usines du groupe et les opérations
Assurer la mise en œuvre et le suivi sur des projets divers : agilité industrielle, accompagnement de la croissance, MEC réglementaires…
Animer les équipes sur ces projets transverses
Travailler en coopération avec les autres services de l’usine CAP, les opérations (S&OP, Achats, Développement, …) et d’éventuels prestataires externes (fournisseurs, consultants, …)
Développer une solide connaissance de la structure et du fonctionnement de notre Supply Chain

  Optimiser les process et les outils de pilotage de l’activité et de la performance du service
Analyser, améliorer et mettre à jour les indicateurs de performance : stocks, niveau de service, …
Contribuer au développement et à la digitalisation des process et des outils d’analyse, notamment sous PowerBI
Participer à la construction et à l’animation de la Road Map du service

Compétences professionnelles et techniques

 •    Formation Bac + 5 Ingénieur ou Ecole de Commerce
 •    Maitrise des outils bureautiques (Pack Office) et d’un ERP (SAP)
 •    Capacité à gérer des projets et à rassembler des équipes
 •    Forte capacité d’analyse
 •    Autonome et force de proposition
 •    Adaptabilité
 •    Capacité à communiquer de manière fiable, claire et synthétique
 •    Capacité à échanger quotidiennement en anglais (écrit et oral)


Horaires variables, prévoir de fréquents déplacements sur Paris et autres usines du Groupe

Localisation du poste à Vichy

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.