Σύμβαση αορίστου
Pesaro, The Marches
Sales
Full - Time
06-Dec-2023

LA TUA MISSIONE: Informatore Scientifico Marche (Pesaro-Urbino, Ancona) e Romagna (Rimini, Forlì Cesena). 

Siamo leader mondiali nella dermocosmesi e dasempre la nostra mission è migliorare la qualità della vita delle persone

In Italia il nostro portafoglio include 4brand internazionali, raccomandati dai dermatologi e dagli  specialistiche si occupano anche di problematiche cutanee e distribuiti nei canalifarmacie e parafarmacie.

I nostri marchi offrono una gamma di prodotti per la cura della pelle e dei capelli che soddisfano qualsiasi aspettativa e richiesta del consumatore, dai prodotti dermatologici a quelli più  cosmetici.

Per continuare ad essere leader all’interno del panorama medico del dermocosmetico , abbiamo bisogno che i migliori professionisti rappresentino ogni giorno i nostri brand ed i nostri valori sul territorio. 

In particolare, siamo alla ricerca di uninformatore con contratto di agenzia con l’obiettivo di conquistare nuovi targetspecialistici potenziali sia in termini di notorietà di marca che di mercatodermocosmetico.

Il candidato avrà l‘obiettivo di farconoscere i marchi della divisione, di aumentare assieme ai colleghi delcommerciale la quota di mercato della marca gestita e di conseguenza la cifraaffari. Sarà supportato da un team interno e dall’attività dicoaching di un area manager.

A CHI CI RIVOLGIAMO?

Ciò checonta davvero è:

 • Capacità di relazionarsi con il medico e orientamento al paziente 
 • Leadership ed imprenditorialità
 • Propensione alla pianificazione e al lavoro per obiettivi
 • Orientamento al risultato
 • Empatia, dinamismo ed intraprendenza
 • Capacità di lavorare in Team
 • Il possesso di P.Iva ed iscrizione Enasarco o l’intenzione di dotarsene nell'immediato

QUALE SARÀ LA TUA MISSIONE?


Essere informatore scientifico in L’Oréalsignifica non solo comprendere il territorio di riferimento, ma contribuire nelguidarlo attivamente, implementando sul field la strategia di marca. Significanon solo acquisire nuovi target  ma sviluppare una zona e diventare unvero e proprio leader sul territorio a 360°, grazie alle proprie competenze ealla voglia di migliorare imparando.

PERCHÉ CANDIDARTI?

Perché i nostri brand, unici e complementari,sono tra i più prescritti e apprezzati dal medico.
Perché i nostri informatori possono contare sullacollaborazione e l’interscambio all’interno del proprio team medical, deicolleghi del commerciale dei consulenti dermocosmetici e del team di sede.

Perché per noi la formazione e le competenze della nostra forza sul territorio è determinante e si sviluppa concontinuità, sia all’inizio del percorso sia nel day-by-day, a livello tecnico,a livello di comunicazione e di gestione delle azioni sul territorio

Questa è un’opportunità come agente dicommercio monomandatario con P.Iva ed iscrizione Enasarco. E’ preferibile aversviluppato esperienze in ambito ospedaliero.

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.