Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai ShiShanghai
Information Systems
Full - Time
22-Feb-2021

Job Description:

Ÿ  Lead and work with organizational cross-functional teams to ensure on time, on budget, quality initiatives that support fulfillment factory strategy

Ÿ  Ensure solutions meet agreed quality and efficiency criteria, address project issues and risks, and build trusted relationships between consultant and internal final users team

Ÿ  Collaborate closely with project stakeholders, to understand their requirements

Ÿ  Provide expert advice on effort estimates and overall project feasibility, secure appropriate resourcing from business and IT teams, ensuring alignment of project with organizational objectives

Ÿ  Provide timely project updates and visibility into any factors impacting scope, schedule, or cost

Candidate profile:

Ÿ  Experience managing in warehouse management system and automation system deployment and test

Ÿ  Able to understand and be involved in the technical details in order to successfully gather and understand complex requirements and drive projects to completion

Ÿ  Strong problem-solving and analytical skills

Ÿ  High degree of flexibility, independence, initiative, and detail orientation

Ÿ  IT Engineering background preferred