Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Information Systems
Full - Time
11-Jan-2021
Mission:
Maximize IT Value to business related to sales and distribution domain of L’Oréal China

Objective:
Act as a business partner to manage projects, requirements, design & build advanced solution to driven business growth.

Language:
Proficient English

Skill Requirement : College / University, 8+ years
- Bachelor degree or above in computer science, information or equivalent experience
- Qualification: 8+ years of professional experience in SAP ERP SD domain
- Experience in online/Ecommerce business
- Strong skill of project management. Capable to lead IT project independently
- Effective communicator, capable of running effective meeting, preparing clear presentation and working with personal at all seniority levels. Strong in communication in different level and be able to work in a dynamic environment
- Self-motivated with ability to establish priorities and effective manage time to complete multi projects, tasks.
- Ability to work independently, cooperatively and effectively in a cross function team.
- Ability to efficiency troubleshoot, diagnose and resolve problems.
- Ability to learn and apply new technologies quickly.
- Excellent communication and presentation skill in both oral and written English.
- A team player, who has strong team work spirit
- Ability to work under pressure and to tight timescales

Responsibility:
- Anticipate, understand and collect the global and strategic business needs.
- Translate business orientations and requirements set by the entity into high level IT requirements.
- Lead and manage all necessary committees with internal business clients and IT departments.
- Manage the overall internal client demands by arbitrating between client satisfaction and IT feasibility (budgets, technical constraints, priorities…).
Guarantee that the IT applications evolutions are covering the business needs.
- Co-lead key IT projects for the division together with other IT functions.
- Ensures the right level of service quality through managing or challenging IT services providers.
- Participate in the definition of the roadmap for the dedicated perimeter.
- Organize and ensure the readiness of the business departments and its key-users for the delivery and implementation of new applications.
- Participate in the definition of the business case, cost model and overall objectives for the project/program.
- Define and monitor the project/program plan, budget, activities, methodologies, resource and responsibilities allocation (internal/external).
- Coordinate and integrate the different contents and deliverables to ensure the overall consistency and coherence of the designed solution.
- Prepare the project/program delivery and the knowledge transfer for the run in close relation with the operating teams.
- Define the implementation strategy of the program/project and supervise the change management activities including training, user support and communication.
- Define and organize project/program steering activities, advise and review the overall plan and status of the project/program.
- Track project/program risks and decide on corrective measures and/or any trade-offs needed to achieve objectives and minimize delays and costs.
- Manage the allocated internal/external resources including third parties activities.
- Ensure the development of expertise and know how in his/her field of responsibility.