Σύμβαση αορίστου
Düsseldorf, North Rhine-Westphalia
Digital
Full - Time
27-Nov-2023

Warum L’Oréal?

Uns treibt die Leidenschaft für Schönheit, die die Welt bewegt.

 

Wir sind Marktführer in Beauty und Pionier im Bereich Beauty Tech. Als Folge der sich konstant verändernden Welt, sind für uns Kosmetik und Technologie untrennbar miteinander verbunden. Gemeinsam mit unseren Konsumenten und Partnern antizipieren wir Trends und gestalten Schönheit von Morgen.

 

Wir leben Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Unsere Verpflichtungen bis 2030 markieren den Beginn eines radikaleren Wandels und verkörpern unsere Auffassung darüber, wie die Vision, der Zweck und die Verantwortung eines Unternehmens aussehen sollten, um den Herausforderungen der Welt zu begegnen. Unsere 88.000 Mitarbeiter in 150 Ländern transformieren unser Business, um sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten die Grenzen unseres Planeten respektieren.

 

Wir suchen für den Standort Düsseldorf Mitarbeiter, die gemeinsam mit uns einen Unterschied machen wollen.

 

 

Ihre Aufgaben

 • Ermögliche und beschleunige das Wachstum unserer Online + Offline (O+O) Strategie
  1. Stärke die Themen E-Commerce, Digital, O+O und Handel
  2. Skaliere unsere „Beauty Tech“ Strategie und unsere New Ways of Working
  3. Intensiviere unsere Zusammenarbeit mit unserem Businesspartnern
 • Enge partnerschaftliche Beziehung mit deinen Ansprechpartnern, um Bedürfnisse und neue Möglichkeiten zur Erfüllung unserer Mission zu identifizieren. Sei der direkte Kontakt zu unseren Marken und Geschäftsbereichen
 • Treibe deinen IT Digital Bereich proaktiv und zukunftsorientiert voran, dieser beinhaltet u.a.
  1. IT-Ansprechpartner für unserer D2C, B2B und B2E DACH Webseiten
  2. IT-Ansprechpartner für unsere Data Privacy Themen
  3. IT-Verantwortlicher für unsere Open Innovation Strategie
  4. IT-Verantwortlicher für unsere Web 3.0 Strategie
 • Verwaltung und die Betreuung unseres L’Oréal Application-Portfolio-Management Systems
 • Unterstütze das Wachstum unserer L’Oréal O+O Strategie mit deiner Expertise 
 • Trend- und Technologie-Inspiration im Digital-Bereich
 • Arbeite gemeinsam mit deinen Businesspartnern an der kontinuierlichen Weiterentwicklung bestehender Lösungen innerhalb deiner Domain
 • Treibe unsere digitalen Projekte als IT-Projektleiter / - berater voran und unterstütze unsere weiteren digitalen Themen
 • Verbreitung und Unterstützung des Agile-Mindset innerhalb unserer Organisation
 • Verwaltung und Betreuung unserer digitalen IT-Projekt-Roadmap und unser Portfolio für DACH
 • Beratung und Einhaltung der konzernweiten IT-Strategie in Abstimmung mit unseren L’Oréal DSGVO und  IT-Security Ansprechpartnern im digitalen Bereich
 • Entdecke großartige Kollegen in deinem Team und wachse gemeinsam mit uns ins digitale Zeitalter

 

 

Ihr Profil

 • Fundierte Berufserfahrung im IT, Digital, E-Commerce, CRM, B2C/B2B-FMCG Bereich
 • Technisches und Businessseitiges Wissen auf den Themen Webseiten, E-Commerce, Data Privacy, Digital/Kampagnen und Handel sind von Vorteil, z. B. auf der Salesforce.com Plattform
 • Starke Sozialkompetenz, Kommunikations- und Networking-Fähigkeiten, Begeisterung und Eigenständigkeit
 • Schnelles Lernen, Umgang mit Mehrdeutigkeit, agile Entscheidungsfähigkeit, Problemlösungsansätze
 • Fundierte Erfahrung im (Multi-)Projektmanagement („Waterfall„ und „Agile“)
 • Erfahrung in größeren Organisationen und der Steuerung transversaler und internationaler Projekte 
 • Grundlegende Kenntnisse der DSGVO, IT-Security, IT-Prozesse
 • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
 • Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium und 2-3 Jahre Berufserfahrung im Bereich E-Commerce und Digital

 

 

Unser Angebot

 • Eine unbefristete Arbeitsanstellung in einem krisenresistenten, wachsenden Markt mit einem umfassenden Angebot an Sozialleistungen
 • Eine attraktive und wettbewerbsorientierte Vergütung sowie ein freiwilliges Profit-Sharing
 • Individuelle persönliche und fachliche Weiterentwicklung, eine steile Lernkurve, starker Teamgeist und eine offene, kooperative Unternehmenskultur
 • Vielfältige, nationale und internationale Perspektiven

 

 

Diversity & Inclusion

L'Oréal verpflichtet sich seinen Bewerberinnen und Bewerbern gegenüber zur Chancengleichheit. Wir wissen Diversität, Inklusion und den individuellen Selbstausdruck am Arbeitsplatz wertzuschätzen, da Vielfalt unsere Teams stärkt und wir das Bild der Gesellschaft und somit unserer Konsumenten in unserem Unternehmen spiegeln möchten. Jegliche Form von Diskriminierung wird daher nicht toleriert.

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.