Πρακτική Άσκηση
Düsseldorf, North Rhine-Westphalia
Data
Full - Time
01-May-2024

“We create the beauty that moves the world”


We are looking for you - as an INTERN (m/f/d) in data & analytics from 1st September 2024!


Your tasks

 • Select, clean, maintain, and transform data from a heterogeneous mix of sources
 • Update, maintain, and develop interactive reports & dashboards 
 • Support, maintenance, and development of data pipelines 
 • Contribute to cross-functional data / data science projects 


Why L'Oréal

 • We are driven by a passion for beauty that moves the world. We are the market leader in beauty and a pioneer in beauty-tech. As a result of the constantly changing world, cosmetics and technology are inseparably linked for us. Together with our consumers and partners, we anticipate trends and shape the beauty of tomorrow.
 • We live sustainability and environmental protection. By 2030, our commitments mark the beginning of a more radical transformation and embody our view of how a company's vision, purpose, and responsibility should look to meet the world's challenges. Our 88,000 employees in 150 countries are transforming our business to ensure that our activities respect the boundaries of our planet.


Your profile

 • Enrolled in a degree program in computer science, data engineering, data analytics, economics, or comparable 
 • Initial practical experience in a data related field (e.g., training, internships, part-time jobs)
 • First experience in SQL and basic knowledge of one modern programming language (e.g., Python)
 • Confident handling of MS PowerBI and MS Office (incl. Teams, Outlook, OneNote) 
 • Experience with cloud technology (e.g., GCP) is a plus
 • Customer focused mindset, proactive mentality, structured working method, and strong communication skills
 • Business fluent in German and/or English (we are an international team)


We are looking forward to meeting you! • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.