Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Jakarta
Sales & Business Development
Full - Time
25-Nov-2020

  • Identifies and react on business opportunities and challenges to maximize selling opportunities in the region
  • Ensures resources allocated are maximized and budget respected
  • Negotiates with retailers field managers about the best opportunities for our brands ( for retailers)
  • Recruits, manages, develops and retains his direct team ( account executive, store & counter managers) on operational excellence and business performance
  • Follows and Drives actions on Mystery shopper/ NPS results
  • Ensures operational excellence
  • Drives & Follows up on CRM data base
  • Leads by example in service and sales
  • Oversees BA and Store Managers population, coaching, educating motivating teams
  • Monitors BA turn-over rate