Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Jakarta RayaJakarta
Sales & Business Development
Full - Time
08-Feb-2021
  • Lead and negotiate annual agreements with Ecommerce partners 
  • Develop plan, KPI and Goals to achieve for each Ecommerce partner 
  • Define and implement Go to Market strategy with cross functional teams (marketing, supply chain, IT, sales,…) 
  • dentify new ecommerce trends and opportunities for business growth and implement action plans 
  • Prepare and present products proposals to future and current Ecommerce partners
  • Handle specific sales events thanks to collected information from marketing department to enhance brand’s visibility and improve sales performance 
  • Analyze and interpret Ecommerce partner’s sales report to identify strengths, weaknesses and business opportunities