Πρακτική Άσκηση
Kuala Lumpur, KUALA LUMPUR
Human Resources
Full - Time
08-Dec-2022
Our Ignite Internship Program is open to students in universities, business and engineering schools from diverse backgrounds and provides the opportunity to acquire substantial initial work experience in one of our expertise: Human Resources.
 
For three to six months you become a member of a team of professionals in your own right, working on actual missions and achieving concrete objectives on which you are assessed. You develop your skills while fully expressing your personality and qualities. Above expertise or qualifications, we are looking for young, dynamic, enthusiastic and ambitious talent, capable of fully committing to projects, changing enthusiasm into success and creating beauty and excellence. This internship is your best preparation yet to become one of our future business leaders.

AN INTEGRATION PROGRAMME

Whatever the outcome of your internship you will have benefitted from a unique professional experience before beginning your working life. To facilitate your integration into L'Oréal and your team, with the help of your supervisor, we offer:
  • Real projects for you to work on
  • Meaningful work
  • Awesome experience 

Our intake for January/February is open!
  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.