Πρακτική Άσκηση
Jakarta, Jakarta Raya
General Management
Full - Time
08-Dec-2023

High Flyer Internship
High Flyer Internship is a 6-months program designed for dynamic and ambitious students eager to gain real life working experience under industry experts. You will be given real responsibilities and become the pilot that navigates the project from its departure until it reaches its destination.

If you are a data-driven person who loves to craft the data into strategic decisions, also help to give a recommendation to the business, then there’s no better experience than the Market Intelligence - HFI Program at L’Oreal! 

Who Are We Targetting?
 * High potential university students determined achievers who are ready to throw themselves into major responsibilities from the very start!

 * Proficient in English both verbal & written
 * Preferably final year students

What's in it for you?
 We offer a stimulating & comprehensive learning experience, designed to grooming you for future career opportunities and growth, more specifically:
 * HANDS ON LEARNING: practical exposure and hands on experience in various departments & functions. Engaging in real time projects and participating in day-to-day operations to gain a holistic view of our business. 
 * MULTI-METIER SKILLS DEVELOPMENT: facilitate the development of essential management skills: leadership, problem solving, communications & strategic thinking.
 * EXPOSURE TO L'OREAL CULTURE: as the intern, you'll get the immersion in L'Oreal ecosystem, culture and ways of working. Providing a glimpse into the dynamics of our workplace.
 * NETWORKING AND PROFESSIONAL GROWTH: encourage networking opportunities and interactions with L'Oreal professionals.
 * EVALUATION AND FEEDBACK : Provide continuous evaluation, feedback and support throughout your tenure. Allows for constructive guidance for a mutually beneficial experience for both, you as the intern and organizations.
 * OPPORTUNITY TO L'OREAL SEEDZ MANAGEMENT TRAINEE: Opportunity to get the golden ticket to the final assessment of Management Trainee!

In Take : March 2024

Please keep in mind the recruitment process might take some time to process.

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.