Σύμβαση αορίστου
Prague, Praha
Human Resources
Full - Time
07-Feb-2024

We are looking for a new Team member to join our international HR team taking care of three different countries (CZ/SK/HU). Our mission is to create a great place to work for our Beauty Tech colleagues and have some fun along the way.

Join us and help us transform our department to the new way of working! #Digital


What are the main areas of influence?

 • Compensation and benefits support - benefits administration, regular market benchmark, recommendations, Cafeteria maintenance, etc., PO management
 • Onboarding management - newcomers- starting documents, medical checks, paperwork
 • Expats agenda - on and off boarding, legal documents, communication with labour office, accommodation...
 • Internal consultant for HR related questions- signing new contract amendment, Multisport card, discrepancy in your salary...
 • Project management - various HR projects (eg. we are launching new HR system, HR days, Health days, Discovery seminar)

 

What competencies are we looking for?

 • Highly organized (You need to be able to keep track of several projects at once and be always on point with your current project status)
 • Time Management (Your role involved many stakeholders; you need to make sure to plan your time efficiently)
 • Analytical mindset (You will need to work with lots of employee´s DATA and several systems- SAP, MyMarket, CAROL etc.)
 • Professional communicator (You are partner to the managers across several departments and functions. You need to communicate properly sensitive information and provide excellent customer care to our colleagues)
 • Curious (process improvement is something you find interesting, always challenging the way of work)

 

Must haves:

 • Czech or Slovak language + English C1
 • Analytical and numerical skills (able to create data analyses, mostly in Excel)
 • Understanding of Czech labour law
 • University degree
 • 2 years of experience from HR department is preferable


 What can you be looking forward to?

 • Working for the leader in FMCG and cosmetics field
 • Friendly HR team who will support you no matter what
 • Complete flexibility, regular home office
 • Profit sharing (extra bonus paid once per year based on company business results)
 • Employee orders 4x per year (up to 40-70% off the price of the products)
 • 25 days of vacation, 3 sick days
 • Meal vouchers (170 CZK per day), Multisport card, Benefit card
 • Modern office on Prague 5 Anděl
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.