Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Shanghai, Shanghai Shi
Human Resources
Full - Time
14-Sep-2023

-Alongside HRD to develop and implement HR priorities of assigned business division to ensure achievement of stated business goals and objectives. 

-Attract, select and identify high performing employee, and direct career management and succession plans alongside the HRD in order to develop the motivation and commitment of high performer to reinforce retention and to ensure optimization of skills within the Group. 
-Maximize organizational performance through effective utilization and application of tools and techniques, such as performance management, training and development, coaching and counseling. 
-Create and maintain a high performance culture and effective employee relations climate, consistent with company policies and values. 
-Provide timely consultation and support to business managers on employee relation to ensure legal security at both individual and collective levels, as well as compliance with HR processes and practices, according to applicable legal provisions. 
-Create conditions for a high-quality social environment, in particular alongside social partners, and strengthen the quality of life in the workplace. 
- Consolidate and analyze HR key performance indicators (KPIs) and annual reports for his/her area of activity, according to defined objectives. 
-Strengthen and promote L’Oréal's image, as well as its diversity, by ensuring respect for the Group's values and code of ethics. 

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.