Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

MontevideoMontevideo
Marketing
Full - Time
10-Feb-2021
Buscamos:

Formación en Administración de Empresas, Marketing o afines. Deberá contar con conocimientos y experiencia en Marketing Digital, Inglés y Office. Resulta excluyente experiencia previa en cargos de similares características, gestionando personas y valorándose la experiencia específica en las categorías Skincare y/o Desodorantes, así como en mercado masivo.


El Cargo:
•Desarrollar y hacer seguimiento al Plan de Marketing de las categorías a cargo.
•Analizar propuestas de nuevos lanzamientos, renovación de productos pilares y animaciones.
•Análisis de insights de consumidores y paneles de mercado(sell-out).
•Implementar nuevos lanzamientos y estrategias del mix de marketing (campañas 360)
•Planificar y gestionar el presupuesto de medios y promoción.
•Trabajar con interlocutores internos y agencias para construir la estrategia de las categorías.
•Realizar la previsión de ventas y plan promocional para las categorías
•Hacer recomendaciones de la categoría a la Gerencia, en función de su experiencia con el consumidor, el mercado y la competencia.