Σύμβαση αορίστου
Hong Kong, Central and Western
Marketing
Full - Time
26-Mar-2024

Group Product Manager 

What you’ll do:  

 

 • Lead, define and steer the product strategy for the categories to ensure consistency with international brand positioning and priorities, while contributing to continuous and sustainable growth for the brand
 • Lead and implement consumer centric marketing mix strategies (IMC/360/Digital) for launches/reno/repush to build integrated, engaging consumer brand experiences and maximize ROI 
 • Make recommendations on media, implement media and promotion plans and ensure implementation of trade marketing plan and ensure timely review with learnings. 
 • Collect, monitor and analyse consumer and market insights and competition to make strategic recommendations to management.  
 • Effectively prepare proposal/clear messages for senior management for strategic direction alignment 
 • Adapt and gatekeep communication material (imagery, digital, point of sale etc.) consistency and execution to stay on brand and align with campaign/activation objectives.   
 • Mobilise and work with other departments (commercial and operations, demand planning, visual merchandizing etc.) and partner agencies to build broader business strategy. 
 • Collaborate with and influence Zone on local market’s business & brand building needs and gain sufficient/relevant support.  
 • Build, developmanage and engage team and develop their marketing expertise and know-how. 
 • Manage A&P budgetensure forecast accuracy and meeting operational KPIs.  

 

Specific to selective divisions: 

 • Own the brand patrimony, guarantee the brand identity; ensure that all actions are in line with the sense of purpose while nourishing the brand. Lead/support brand purpose activities.  

 

Who we are looking for:  

 • 6+ years of product marketing experience, candidate with experience in beauty/cosmetic categories would be preferrable
 • Excellent communication and interpersonal skills 
 • Strong business acumen and analytical sense 
 • Sensitive to consumer behavior and beauty trends  
 • Translates trends and consumer knowledge into meaningful insights  
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.