Σύμβαση αορίστου
Hong Kong, Central and Western
Marketing
Full - Time
03-Aug-2023

What you’ll do:

Define and steer the product strategy for the category consistent with the international brand positioning and priorities to contribute to continued growth for the brand and the consumer relationship.

 • Define the strategic orientations and orchestrate the launches to maintain growth of the assigned product category.
 • Collect and analyse consumer and market insights and competition strategies to make recommendations to management.
 • Implement new launches and marketing mix strategies (IMC/360/Digital/Retail) to build integrated, engaging consumer brand experiences and maximize ROI
 • Adapt communication material (imagery, digital, point of sale)
 • Mobilise and work with other departments (sales, demand planning, education, CRM etc. ) and partner agencies to build broader business strategy; ensure consistency and alignment in messaging and execution; meet the deadlines
 • Make recommendations to management on the category based on own expertise of the consumer, market and competitors (launch analysis, strategic memo, etc.)
 • Manage A&P budget and ensure sales forecast accuracy.
 • Effectively prepare clear messages for senior management
 • Build, develop and manage a strong and talented team, train them and develop their marketing expertise and know-how

Specific to selective divisions:
 • Own the brand patrimony, guarantee the brand identity: ensure that all actions are in line with the sense of purpose while nourishing the brand
 • Implement the retail strategy working hand-in-hand with the commercial and education team and ensure the proper implementation of retail materials (services, advice, etc.)
 • Make recommendations on media, implement media and promotion plans and ensure implementation of trade marketing plan- Make recommendations on media, implement media and promotion plans and ensure implementation of trade marketing plan Retail excellence projects
Who we are looking for:
 • 7+ years of product marketing experience, candidate with beauty or FMCG background would be preferrable
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Strong business acumen and analytical sense
 • Sensitive to consumer behavior and beauty trends
 • Identifies market drivers, integrates retail & shopper expertise
 • Translates trends and consumer knowledge into meaningful insights


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.