Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

New JerseyClark, NJ
Research & Innovation
Full - Time
14-Dec-2020
 
For more than a hundred years, L’Oréal believes that beauty needs Science. In a world now transformed by digital technology and the emergence of new scientific Domains, we are confident in our ability to turn these opportunities into major innovations, closely linked to the new consumer expectations all over the world. Science & Technology are allowing us to invent safe, trustable, sustainable & responsible beauty products and experiences that will change people’s lives.
L’Oréal R&I has continuously invested upstream in its research with a high level of ambition. Our 3800 L'Oréal R&I people are talented and highly skilled, located in major markets, working in a cooperative way, opened to the world. 
 

Working with a broad range of analytical techniques including those outside of your expertise, you will aid the innovation process through the supervision of a team providing accurate and timely analysis of cosmetics raw materials. You will lead Quality Control testing and troubleshooting activities for all incoming raw materials. You will work closely with a team of chemists prioritizing testing, reviewing data and issuing analytical reports. You will also be responsible for the team’s professional development.

 • Plan, supervise, and assist analytical chemists in the lab in conducting analyses of raw materials in accordance with L’Oréal specifications
 • Effectively prioritize raw material quality control testing in order to meet the business timelines
 • Review testing plans and analytical data generated in the laboratory prior to their release to ensure completeness and accuracy
 • Maintain necessary documentation in accordance with company SOPs and department guidelines
 • Implement or update workflows in the laboratory to ensure testing is performed with the highest efficiency and quality
 • Participate in technical discussions with internal partners, stakeholders and external vendors
 • Actively participate in L’Oréal’s international analytical technical communities
 • Supervise staff members, helping them to develop their skills and experience by providing performance appraisals, appropriate training activities and opportunities and implementing development plans.
 • Act as a technical mentor to more junior scientists
 
 • Minimum BS degree in Chemistry, with a focus on Analytical Chemistry preferred
 • 6+ years progressive industry technical experience
 • Experience in the cosmetics, personal care or consumer goods industries
 • 3+ years of leadership experience, preferably in an analytical laboratory, required
 • Experience in the cosmetics, personal care or consumer goods industries
 • Experience in Quality Control environment is preferred
 • Strong working knowledge of analytical techniques including wet chemistry chromatography, and spectroscopy

 • Excellent written and oral communication skills, with an emphasis on presenting scientific data to technical and non-technical audiences
 • Organization and time management skills necessary to simultaneously lead multiple projects to completion in a fast-paced environment
 • Strong interpersonal skills


We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status.

If you require a reasonable accommodation to complete an application for a recognized disability under applicable law, please email USApplicationAccommodation@support.lorealusa.com. Please note this email will only respond to specific requests for assistance completing the application as a request for accommodation for a disability. All others will not be considered.