Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Rio de Janeiro
Sales & Business Development
Full - Time
17-Dec-2020

Como empresa, nossa missão é levar beleza para todos. Os membros da nossa equipe e os fornecedores devem refletir a diversidade do mundo e serem empoderados a compartilhar uma variedade de pontos de vista, perspectivas e conhecimento para respondermos às necessidades de nossos consumidores e aos seus variados ideais de beleza. Um local de trabalho diverso e inclusivo leva a soluções mais inovadoras que são essenciais para nosso sucesso contínuo como negócio e como cidadão responsável.

Por isso, para todas as nossas vagas, valorizamos a diversidade em todos os seus aspectos.


Missão: 

Junte-se à nossa missão de democratizar a beleza no Brasil através de Insights valiosos e profundo conhecimento do Shopper. Esse profissional será responsável pela construção de uma visão de categoria, mapeando as oportunidades e definindo prioridades por ambiente de varejo e categoria. Através de insights dos shoppers, fornece material de suporte e desenvolve modelos de ativações no ponto de vendas.

Principais Atividades:

Compreender os Principais ‘KPIs’ e ‘ Drivers’ de cada uma das categorias, utilizando ferramentas de Mercado e informações dos Clientes

  • Envolver as Equipes de Marketing e Categoria, trazendo os requisitos apropriados de Canal e Shopper
  • Compreender e desenvolver com Marketing a Visão de Categoria, desenvolvendo Planos mais adequados para cada Categoria e Varejista
  • Realizar o Tracking das Categorias (Inovações, Promoções, KPIs) versus o Planejado e recomendar melhorias e percepções importantes do ponto de vista do Shopper e do Varejo para desenvolvimento de estratégias futuras
  • Desenvolver os ‘Selling Stories’ das nossas Categorias de atuação

Conhecimentos Necessários:

  • Encontrar soluções novas e inovadoras
  • Experiência em Indústria de Bens de Consumo, com experiência em trabalhar com clientes do Varejo (preferencialmente canal Farma e Alimentar)
  • Gestão de Projetos
  • Habilidades Analíticas, Organização e Priorização


Você precisa ter pelo menos 18 (dezoito) anos para se inscrever. Para mais informações sobre como usamos seus dados pessoais, consulte nossa Política de Privacidade (acesse aqui). O uso do presente site é regido pelos nossos Termos de Uso (acesse aqui).