Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Bogota D.C.Bogotá
Finance & Controlling
Full - Time
18-Nov-2020

¿Te apasionan las finanzas corporativas y el control de gestión?

Entonces esta es la oportunidad perfecta para ti!

Estamos en la búsqueda de un Gerente de Control de Gestión, quien tendrá como misión liderar la gestión financiera y analítica de nuestra división Corporativa de negocio.


Tus principales funciones serán…

 • Liderarás el seguimiento y la gestión de los gastos de la división.
 • Velaras por el cumplimiento de la cifra y de las minoraciones al cierre de cada mes.
 • Liderarás la construcción de tendencias y presupuesto
 • Serás el encargado de la realización de asientos contables al cierre de cada mes.

Cumples los requisitos…

 • Profesional en administración de empresas o áreas afines
 • 5+ años de experiencia en cargos de jefatura/gerencia financiera
 • Manejo avanzado de SAP y de Microsoft Excel
 • Conocimiento avanzado de contabilidad
 • Inglés Avanzado (80%)

Te consideras…

 • Eres numérico y orientado al detalle, no se te escapa ninguna.
 • Eres analítico, sacas conclusiones de los datos y propones acciones a partir de estas.
 • Eres estratégico, sabes que te debes anticipar a las necesidades del negocio y encontrar soluciones rápidas y efectivas que te lleven a tus objetivos.
 • Eres organizado, tienes un plan para llegar a tus objetivos y tienes claras las acciones que debes realizar para llegar a estas.
 • Eres bueno comunicando tus ideas de una forma clara, sencilla y respetuosa.