Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

MontevideoMontevideo
Operations
Full - Time
14-Sep-2020
Gerente de Abastecimiento

PERFIL:

Profesionales con sólida experiencia y conocimientos en Planificación, Procesos de Previsiones y pronóstico  de ventas e inventario.

Asimismo, deberá contar con  experiencia en manejo de equipos a su cargo, así como haber trabajado en interacción con áreas comerciales.

Se valorará experiencia en empresas que manejen retail o farma.


CARGO:

Reportando al Director de Operaciones, se encargará de:

•Liderar las actividades de la cadena de suministro destinadas a lograr una adecuada atención al cliente interno a través de una eficiente planificación de la demanda
•Asegurar la correcta planificación y ejecución del proceso de aprovisionamiento con el fin de garantizar la disponibilidad de los productos en tiempo y forma
•Optimizar información, costos y lead time de Importaciones.
•Garantizar la coherencia de las previsiones de venta y asegurar el nivel de stock, tasas de servicio e indicadores.
•Construir y realizar el seguimiento del Presupuesto anual 
•Conducir, desarrollar y motivar a los integrantes de su equipo proponiendo estrategias de trabajo y promoviendo el intercambio con el resto de los stakeholders tanto dentro de su sector, como con otras áreas de la empresa.