Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Rio de JaneiroRio de Janeiro
Sales & Business Development
Full - Time
05-Aug-2020

Já se imaginou fazendo parte da maior empresa de beleza do mundo?

Como empresa, nossa missão é levar beleza para todos. Os membros da nossa equipe e os fornecedores devem refletir a diversidade do mundo e serem empoderados a compartilhar uma variedade de pontos de vista, perspectivas e conhecimento para respondermos às necessidades de nossos consumidores e aos seus variados ideais de beleza. Um local de trabalho diverso e inclusivo leva a soluções mais inovadoras que são essenciais para nosso sucesso contínuo como negócio e como cidadão responsável. Por isso, para todas as nossas vagas, valorizamos a diversidade em todos os seus aspectos.

Missão:

Responsável pelo desenvolvimento da LASA dentro da Divisão de Produtos de Grande Público da L´Oréal, visando crescimento mútuo através de uma conduta ética .

Resumo da função e principais responsabilidades:

       Elaborar e implementar um plano anual de atividades levando em consideração todas as alavancas de crescimento: acordos comerciais, ações de marketing, merchandising, educação e oportunidades de varejo, rentabilidade) para atingimento das metas de vendas, objetivos qualitativos e quantitativos;

       Garantir compliance e gestão da conta corrente dos clientes sob sua gestão;

       Favorecer que seu time estabeleça relação de cooperação entre áreas (gestão, trade marketing, sell out, supply chain, planejamento comercial, etc.) gerando sinergias que favoreçam o negócio;

       Antecipar e comunicar informações críticas de negócios para os contatos internos adequados para a ação;

       Desenvolver estratégia do cliente de sua responsabilidade;

       Elaborar e gerenciar relatórios de acompanhamento dos resultados do seu cliente;

       Desenvolver e/ou identificar colaboradores para planejar seu plano de sucessão;

       Construir com assertividade a previsão de vendas dos clientes sob sua gestão;

       Construir uma parceria forte e intenso relacionamento de trabalho com clientes-chave;

       Buscar novas ideias, projetos e iniciativas para crescimento do negócio, incluindo e-commerce;

       Contribui e influencia a organização para mudança.

Conhecimentos necessários:

       Ensino superior completo e MBA/Pós (desejável);

       Experiência comercial (conhecimento da LASA);

       Habilidade de negociação e capacidade de influência;

       Capacidade analítica;

       Capacidade de planejamento e organização;

       Capacidade de liderança e experiência e gestão de pessoas;

       Domínio do pacote office.