Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

La Serena
Sales & Business Development
Full - Time
30-Dec-2020

“Ser parte de L´Oréal Chile es estar comprometidos con la Diversidad & Inclusión en sus infinitas formas de belleza, personalidades, culturas, etnias, origen, identidad, religión, edad y discapacidad”.

Actualmente nos encontramos en búsqueda de un Gerente Operaciones - Zona Norte para el área Comercial de nuestra División de Productos Gran Publico, con experiencia en posiciones similares de 5 años aproximadamente y con movilización propia.

El Rol estratégico del cargo consiste en liderar, alinear a los equipos  e implementar en su zona la estrategia comercial con el cliente/formato/bandera, buscando eficiencias operacionales que garanticen la excelencia en la ejecución de los acuerdos comerciales para desarrollar el sell out.

Responsabilidades Claves: 

• Implementar y gestionar la estrategia operacional de L’Oréal en el cliente/Formato  (comprender en detalle la estrategia operacional de ambos).

• Desarrollar proyectos de mejora para ineficiencias operacionales identificadas.

• Impulsar la búsqueda permanente de oportunidades que ofrece el cliente/ bandera y elaborar iniciativas transversales ejecutables en la sala.

Requerimientos:

  • Experiencia en cargos similares de 5 años aproximadamente.
  • Contar con movilización propia.
  • Disponibilidad para viajar.
¿Qué esperas para ser parte de L´Oréal Chile?


* Haz click en el siguiente link si quieres saber más sobre L´Oréal Chile: https://www.loreal.cl/grupo/loreal-chile/datos-claves-chile.htm