Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai ShiShanghai
Finance & Controlling
Full - Time
27-Jan-2021

ü  Draft the Plan, Budget and Trends for his/her area of activity.

ü  Produce or supervise the monthly reports for his/her area of activity.

ü  Optimize the costs and efficacy of actions undertaken in accordance with the Standards and good practices set down by Internal Control by maintaining constant links with his/her contacts (e.g. customer benefits, value analysis, cost analysis, POS advertising, CSV etc.).

ü  Monitor costs and carry out all analyses required to identify risks and opportunities and to propose the appropriate actions.

ü  Participate in developing teams