Σύμβαση αορίστου
BANGKOK, BANGKOK
Retail
Full - Time
15-Jul-2022

position  description  summary :-  (state main purpose and scope of the job)

Master Omni Commerce fundamental

 

Master Omni Sell in - Sell Out Excellence

 

Develop Customer Centric Business (end consumer)

 

Implement OMNI selling & customer experience

 

 

 

major  responsibilities / ACCOUNTABILITIES :-

% of time

1.       

Focusing on Top 5 stores as per brand strategy, generate sales to achieve targets by applying brand selling method and service flow.  Maximize selling opportunity by link selling.

55%

 

 

2.       

Coach in-store staff to develop selling and service skills.

10%

 

 

3.       

Support daily operations at point of sale (POS)

10%

 

 

4.       

Monitor OSA, stock availability at POS

10%

 

 

5.       

Do admin tasks such as monthly roster, payroll and assigned tasks by Retail

5%

 

 

6.       

Help coordinate with Sales Co regarding sell in, return and transfer products

5%

 

 

7.       

Refer sales leads, customer feedback and information on competitor activity to appropriate contacts within the organization

5%

 

8.       

 

%

 

 

Total

100%

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.