Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai ShiShanghai
Operations
Full - Time
12-Jan-2021

Job Description:

       Identify changes and measure the impact, conduct related impact analysis and complete change management assessments

       Identify key stakeholder, analyze and prepare risk mitigation tactics, manage anticipated resistance

       Provide input, document requirements and support the design and delivery of training programs, evaluate and ensure user readiness

       Create actionable deliverables for the change management levers: communications plan, coaching plan, training plan, resistance management plan

       Manage the change portfolio

Candidate profile:

       Bachelor’s degree with at least 3+ years of direct Business continuity experience required

       Experience with full MS Office Suite required

       Good communication and active listening skills, both written and verbal

       Ability to influence and convince others and move toward a common vision or goal

       Flexible and adaptable, able to work in ambiguous situations

       Resilient and tenacious with a propensity to persevere

       Must be a team player and able to work collaboratively with and through others

       Change management certification or designation desired