Πρακτική Άσκηση
Pruszków, Masovian Voivodeship
Manufacturing
Full - Time
10-Aug-2023
Twój zakres obowiązków: 

 • wspieranie zespołów projektowych w prowadzeniu projektów technicznych
 • nadzór prac wykonawczych nad zleceniobiorcami
 • wsparcie w tworzeniu dokumentacji technicznej, po-projektowej
 • partycypacja w zebraniach dotyczących projektu
 • wykonywanie analiz związanych z projektem
 • współpraca z działami produkcyjnymi w ramach zakresu projektu

Aby odnieść sukces na tym stanowisku potrzebne jest: 


 • status studenta/tki lub absolwenta/tki uczelni technicznych
 • dyspozycyjność 5 dni w tygodniu 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 
 • dobra znajomość pakietu MS Office - umiejętność przygotowywania analizy i prezentacji
 • znajomość narzędzi GstarCAD and Lean Manufacturing mile widziana
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • otwartość i kreatywność
 • umiejętność organizacji pracy, dokładność i sumienność.


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.