Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Aulnay-sous-Bois
Research & Innovation
Full - Time
09-Oct-2020Depuis plus de cent ans, L’Oréal opère selon l'idée que la beauté a besoin de la science. Dans un monde désormais transformé par l'accélération digitale et l’émergence de nouveaux domaines scientifiques, nous sommes confiants dans notre capacité à transformer ces nouvelles opportunités en innovations disruptives, étroitement liées aux nouvelles attentes des consommateurs du monde entier. La science et la technologie nous permettent d’inventer des produits et des expériences de beauté sûrs, fiables, durables et responsables qui changeront la vie des gens.


L’Oréal R&I n'a cessé d'investir dans sa recherche avec un très haut niveau d’ambition. Nos 3800 collaborateurs R&I sont talentueux & hautement qualifiés, basés dans le monde entier sur nos principaux marchés, collaboratifs & ouverts sur le monde.


Au sein du Département de Recherche en Sciences analytiques, le groupe Polymères & Matériaux recherche un CDD d'une durée de 8 mois à pourvoir à partir de Janvier 2021. Ce poste est basé à Aulnay-sous-Bois (93).
 


  • Caractériser des polymères par RMN et chromatographie liquide (SEC, HPLC)
  • Prendre en charge des demandes de caractérisation et mettre en œuvre les procédures analytiques adaptées incluant : préparation d'échantillon, distribution par SEC, quantification d'impuretés par HPLC, caractérisation structurale par RMN, rédaction d'un rapport ou présentation de résultats


  • IUT / DUT ou licence professionnelle
  • Expérience professionnelle en chimie analytique (RMN, chromatographie liquide)
  • Une expérience en caractérisation de polymères serait un plus
  • Compétences en chimie analytique générale  • Une maitrise des techniques suivantes : RMN, chromatographie liquide (HPLC, SEC), couplage aux détections UV, RI ou MALLS, préparation d'échantillons, analyses thermiques (TGA, DSC), méthodes spectroscopiques (IR, Raman)
  • Un bon relationnel
  • Rigueur scientifique tout en faisant preuve d'organisation
  • Sens du travail en équipe et de la coopération