Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Paris
Research & Innovation
Full - Time
24-Sep-2020
Research & Innovation - Internship 6 months – Safety/Toxicology - 2021 - M/W


For L’Oréal, beauty is above all a scientific adventure. This principle is reflected in the key role played by our Research & Innovation division, which deploys its teams all around the world to dream up and create the products of tomorrow.


But wait, have you heard about our history?

In 1909, Eugène Schueller, a young chemist, formulated the first hair dyes using a blend of harmless chemical compounds. With his entrepreneurial spirit, he sold it to Parisian hairdressers and founded the Société Française des Teintures Inoffensives pour Cheveux.


You never heard of that company? Don’t worry, we don’t blame you, because you know it under its current name: L’Oréal.


More than a century later, Eugene Schueller’s belief that research and innovation form the cornerstone of growth and success has spread to reach more than 3800 R&I employees, and enabled the discovery of over 130 molecules and the development of thousands of formulas and products.


Join us to become a L’Oréal Internpreneur!


Internship in Safety/Toxicology


Flexible starting date between January and July 2021 for 6 months, located in the Paris region3 stages seront à pourvoir avec les sujets suivants : 


SUJET 1 :

L'objectif du stage est de revoir les stratégies d'évaluation clinique  du métier Cleansing. Ce travail se basera sur une analyse de nos données cliniques historiques et se fera en étroite connexion avec l'équipe DMS. Le délivrable attendu est : 

- Une base consolidée de données cliniques 

- des stratégies d'évaluation cliniques optimisées, simplifiées, harmonisées

- une revue si nécessaire des protocoles cliniques 

- Constitution des dossiers d'évaluation socle de nos produits de cleansing


SUJET 2 :

Optimisation de l'évaluation de la sécurité des produits teint hybrides

- Cartographie des différentes catégories du maquillage du teint et des produits "hybrides"

- Analyse de l'historique des données toxicologiques et cliniques disponibles pour la catégorie

- Analyse et optimisation des protocoles cliniques de ce périmètre (panel recruté, durée de test...)

- Mise en relief de l'ensemble des données disponibles pour proposer une ouverture sur l’évolution de la stratégie

- Interaction multidisciplinaire : équipes d'évaluation inter-métiers, clinique, cosmetovigilance, data, laboratoires


SUJET 3 : 

L’objectif du stage est d’acquérir de la connaissance sur le microbiome cutané du bébé et de son évolution dans le temps. Le microbiome cutané participant à la fonction immune, le développement de la fonction immune chez le bébé sera étudié en parallèle. Ce travail se basera sur l’étude de la littérature et des données cliniques disponibles à L’Oréal, notamment les données disponibles chez LRP. Ces recherches seront effectuées en collaboration avec l’ équipe clinique, l’affaire LRP et la recherche avancée.

- Description du microbiome cutané du bébé pour une peau normale et atopique et détermination de l’âge à laquelle la maturité du microbiome cutané est atteinte

- Comparaison avec le microbiome cutané adulte pour une peau normale et atopique

- Description de la fonction immune chez le bébé et et détermination de l’âge à laquelle la maturité de la fonction immune est atteinte

- Description des méthodes de mesure du microbiome au cours des tests cliniques et proposition de stratégie de l’évaluation du microbiome lors des études cliniques.


Education and Training required:

 • Master 1 or 2 (you must have a « convention de stage »)
 • Open for students with a major in biology, toxicolgy, microbiology, pharmacy, ecotoxicology, environment


The raw materials for the perfect fit
 • You speak French or/and English fluently
 • You are well known for your incredible dynamism and your hands-on mentality
 • Result-oriented: you are not afraid to tackle challenges and solve problems thanks to creative solutions
 • You are a true team player, but also capable of working autonomously
 • Scientific excellence is your moto – you pay strong attention to details and are always seeking for new ways to innovate!


Our imput to the mixture

 • An appealing monthly gratification, ranging from 1250€ (Master1) to 1400€ (Master2)
 • Access to a corporate restaurant, a gym and to the L’Oréal staff store to try out all our products
 • Unlimited access to a learning platform with more than 4000 trainings for your own development
 • Integration to an amazing community of more than 120 interns and 50 apprentices and participation to different networking events
 • Personalized HR follow ups to help you develop your skills and improve your performances
 • Participation to L’Oréal’s Innovation Games: a scientific business case competition, where you’ll be able to disrupt the future of beauty
 • The possibility to sharpen your entrepreneurial spirit
 • The ability to bring out-of-the-box ideas to the table!

Under the microscope…


Transparency in the process of recruitment is a priority for us. Here are the steps you might go through:


1st step: APPLY

Send us your resume (NO cover letter needed!)


2nd step: ONLINE EVALUATION

You will receive a link to take a 30-minutes peer-to-peer online evaluation


3rd step: HR DISCUSSION

After successfully passing the previous evaluation, our amazing HR team will get in touch with you to know more about your project


4th step: MANAGERS INTERVIEW

Your resume will be communicated to managers. They’ll ask to meet you if your profile matches their mission’s requirements
To improve your formula


There are no secrets: the better you prepare; the more chances you’ll have to rock your interviews!


Get to know L’Oréal and its Research & Innovation department.


Find out more about the life of Thomas now employed in the group, after a successful internship an a VIE in Asia, within L'Oréal. 


We told you earlier about the Innovation Games, discover the first edition hereDon’t miss out on some recruitment tips to improve your resume and nail your interview!

And follow us on Instagram to get some insights into the life at L’Oréal R&I!

 @lorealresearchcareers